Εγγύηση-Επιστροφές

Εγγύηση

Η εγγύηση των προϊόντων είναι αυτή που παρέχεται αποκλειστικά και μόνο από το ηλεκτρονικό κατάστημα www.krontiris.gr

Τι σημαίνει 12 μήνες εγγύηση;

Εγγύηση 12 μήνες νοείται η κάλυψις 100% του προϊόντος και τους δώδεκα μήνες από την ημέρα της αγοράς του.
Η εγγύηση επιβεβαιώνεται α) με την ημερομηνία που είναι σφραγισμένη στους πόλλους β) με το παραστατικό που έχει κοπεί κατά την ημέρα της αγοράς.

Εξαιρούνται της εγγύησης

1.Μπαταρίες που έχασαν το ρεύμα τους λόγω απώλειας του ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού συστήματος του αυτοκινήτου ή οποιουδήποτε άλλου μεταφορικού μέσου.
2.Μπαταρίες που έχασαν το ρεύμα τους λόγω βλάβης του δυναμό ή βλάβης του αυτόματου δυναμό (υποφόρτιση)
3.Μπαταρίες που έχασαν το ρεύμα τους από υπερβολική τροφοδοσία του δυναμό (υπερφόρτιση)
4.Μπαταρία που έχει χτυπηθεί είτε στους πόλους είτε στο δοχείο είτε έχει βραχυκυκλωμένους πόλους 
5.Θραύση μπαταρίας
6.Μπαταρίες που έχουν θειϊκωθεί
Θειϊκωση ονομάζεται το φαινόμενο που παρατηρείται στις μπαταρίες που έχουν μείνει για αρκετό διάστημα χωρίς χρήση.

Το φαινόμενο μπορεί να παρατηρηθεί σε νέους τύπους αυτοκινήτων κυρίως που χάνουν το ρεύμα τους πολύ εύκολα λόγω ακινησίας πλέον των (15) δεκαπέντε ημερών).

Αναλυτικά

Το προϊόν θα αντικατασταθεί δωρεάν, εντός της δωρεάν περιόδου αντικατάστασης από την ημερομηνία αγοράς. Η αρχική απόδειξη πώλησης της μπαταρίας πρέπει να τηρείται για τυχόν περαιτέρω αξιώσεις.

Το κατάστημα μας δεν θα έχει καμία υποχρέωση βάσει αυτής της περιορισμένης εγγύησης σε περίπτωση βλάβης ή καταστροφής της μπαταρίας ως αποτέλεσμα οποιουδήποτε από τα ακόλουθα συμβάντα:

ακατάλληλη εγκατάσταση,βλάβη ή καταστροφή από καταχρηστική υπερφόρτιση,σύγκρουση,κλοπή,ακατάλληλη συντήρηση ή κακή διαχείριση της μπαταρίας, φυσικές δυνάμεις όπως ο άνεμος, ο κεραυνός, το χαλάζι κλπ. . κάθε εκούσια ή αμελής πράξη · διείσδυση ή άνοιγμα της θήκης μπαταρίας με οποιονδήποτε τρόπο. μόλυνση της μπαταρίας από οποιαδήποτε ξένη ύλη. ζημιές λόγω κατάψυξης, πυρκαγιάς, πλημμύρας ή οποιωνδήποτε πράξεων της φύσης. Οι μπαταρίες πρέπει να είναι εφοδιασμένες με μια φόρτιση ανανέωσης κάθε 5-6 μήνες, ενώ αποθηκεύονται, πριν από την τελική εγκατάσταση. Οι μπαταρίες πρέπει να αποθηκεύονται σε ξηρό χώρο με θερμοκρασία περιβάλλοντος όχι μεγαλύτερη από 25 ° C

Τι σημαίνει 24 μήνες εγγύηση;

Εγγύηση 24 μήνες νοείται η κάλυψη του προϊόντος 100% τους πρώτους 18 μήνες από την ημέρα της αγοράς του και επιβεβαιώνεται α) με τον κωδικό που υπάρχει στον πόλο της μπαταρίας και β) με το παραστατικό που έχει κοπεί την ημέρα της αγοράς του.Για το υπόλοιπο των 6 μηνών παρέχεται κάλυψη η οποία αντιστοιχεί με το 30% της αγοράς της τρέχουσας τιμής νέου προϊόντος.

Επιστροφές

Οι επιστροφές προϊόντων δεν γίνονται δεκτές παρά μόνο όταν με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα της εταιρείας

Η αντικατάσταση θα τηρείται μόνο απο την εταιρεία.

Όλοι οι έλεγχοι γίνονται στην έδρα του φυσικού μας καταστήματος στο Αλιβέρι, Ταμυναίων 52
Ο πελάτης είναι υπεύθυνος για την καταβολή όλων των ακόλουθων εξόδων που συνδέονται με την αντικατάσταση: εργασία για απομάκρυνση ή εγκατάσταση; ισχύοντες φόρους καθώς και τα έξοδα αποστολής ή μεταφοράς που προκύπτουν κατά την επιστροφή της μπαταρίας στην εταιρεία για αξιολόγηση.

Οι επιστροφές γίνονται δεκτές σε περίπτωση που πουλήθηκαν λανθασμένα προϊόντα κακής και ελαττωματικής ποιότητας μετά απο έλεγχο στην έδρα της εταιρείας,λάθος στην λήψη της παραγγελίας, ή στην τιμολόγηση,στις περιπτώσεις που υπήρξε πρόβλημα ή πραγματικό ελάττωμα στο προϊόν, το οποίο καλύπτει η εγγύηση του προϊόντος η οποία έχει δοθεί μόνο από το ηλεκτρονικό κατάστημα www.krontiris.gr .Για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το ανώτατο χρονικό περιθώριο επιστροφής για αντικατάσταση μαζί με όλα τα έγγραφα που το συνόδευαν    (Δελτίο Αποστολής Τιμολόγιο, Απόδειξη Λιανικής κοκ) θα γίνεται αποδεκτή εντός επτά ημερών (7) ημερών.Για την αποφυγή δικής σας ταλαιπωρίας συνιστάται προσεκτικός  έλεγχος κατά τη στιγμή της παράδοσης της παραγγελίας σας προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν εμφανή ελαττώματα (πχ. Σπασμένο εμπόρευμα ή λανθασμένο είδος κοκ)Σε περίπτωση που η επιστροφή δεν πραγματοποιηθεί εντός επτά (7) ημερών το krontiris.gr δεν αποδέχεται την οποιαδήποτε επιστροφή και αντικατάσταση.